Hromniční pouť matek - 2. února

Hromniční pouť matek - 2. února

Farnost Šternberk
a Hnutí modlitby matek
zvou matky každého věku
na

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK

ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku
s duchovní obnovou pro matky
v sobotu 2. února 2013

Farnost Uherské Hradiště organizuje autobus na pouť a nabízí možnost připojení i okolním farnostem.

Vzhledem k tomu, že autobusem pojede pan Sedláček z naší obce, byla by škoda nevyužít této nabídky!

Přihlásit se a získat další informace můžete
u paní Ludmily Budařové do pondělí 20.1. 2013

Program pouti:

9:30 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant Mons. Josef Nuzík, gen. vikář olomoucké arcidiecéze
12:30 - společný oběd a po něm duchovní program s otcem biskupem Mons. Josefem Hrdličkou na téma: Rok víry a Rok eucharistie
14:30 - adorace a odevzdání jmen dětí do košíčku
15:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti

Na reportáž o Hromniční pouti matek se můžete podívat zde

Přílohy