Oznamy pro farnost 20. 1. 2013

Viz příloha

Přílohy

2. neděle v mezidobí
2. neděle v mezidobí