Oznamy pro farnost 27. 1. 2013

Viz příloha

Přílohy

3. neděle v mezidobí
3. neděle v mezidobí