Pořad bohoslužeb v únoru 2013

1.2.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Václava Maluška
2.2.2013 sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelé rodiče Hájkovy a Páčovy a dar zdraví celé rodině
3.2.2013 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
4.2.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.2.2013 úterý Památka sv. Agáty, panny a mučednice   mše sv. nebude
6.2.2013 středa Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Antonína Lagu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
7.2.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii Hřebíčkovu, zetě, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
8.2.2013 pátek Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefíny Bakhity, panny 18.00 h Za zemřelého Václava Maluška
9.2.2013 sobota   18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, dva zemřelé zetě a celou živou i zemřelou rodinu
10.2.2013 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
11.2.2013 pondělí Připomínka Panny Marie Lurdské 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
12.2.2013 úterý     mše sv. nebude
13.2.2013 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Za zemřelé rodiče Machalovy a živou rodinu
14.2.2013 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.2.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku
16.2.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Vlastimilu Mitáčkovu, rodiče a živou i zemřelou rodinu
17.2.2013 neděle 1. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
18.2.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.2.2013 úterý     mše sv. nebude
20.2.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Martina a Annu Hyrákovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
21.2.2013 čtvrtek Připomínka Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl dárce
22.2.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka a Antonii Pavelkovy, dva syny a celou živou i zemřelou rodinu
23.2.2013 sobota Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu a celou živou i zemřelou rodinu
24.2.2013 neděle 2. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 hZa farníky
25.2.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.2.2013 úterý     mše sv. nebude
27.2.2013 středa   18.00 h Za zemřelou Marii Pálkovu
28.2.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Jaroslavu Vybíralovu a zemřelé z obou stran