Křížové cesty

Křižová cesta se koná v neděli ve 14:00 v kostele.

1. neděle postní - 17. února
Ministranti a mládež

2. neděle postní - 24. února
Muži z farnosti

3. neděle postní - 3. března
Matky a společenství Modliteb matek

4. neděle postní - 10. března
Rodiče s dětmi, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání

5. neděle postní - 17. března
Členové farní rady

Květná neděle - 24. března
Senioři a poutníci
První zastavení začne společně v kostele, kdo si bude troufat může pokračovat v přírodě.