Postní aktivita pro každého z nás!

Postní aktivita pro každého z nás!

KŘÍŽ – ZNAMENÍ LÁSKY
Jako se kříž může stát pouze ozdobným předmětem (přívěsek na krk, náušnice, bytový doplněk, přívěsek do auta…), tak se věta „nést kříž“ může stát jen prázdnou frází.
Symbol kříže nás nechce vést k tomu, abychom vyhledávali bolest a zaměřili se hlavně na sebezápor a umrtvování. Kdo následuje Ježíše, nevyhledává utrpení, ale lásku.
Člověk, který se o to snaží, myslí víc na druhé než na sebe a na to, co je výhodné pro něj.
Sílu ke skutkům a postojům lásky čerpáme u Ježíše, protože ten svou smrtí na kříži ukázal, jak Bůh miluje každého člověka. Kříž je tedy znamením lásky a cestou života.

Pravidla aktivity:
• Po mši svaté si vezměte křížek, který odpovídá Vaší kategorii a odneste si ho domů
• Daný úkol se snažte co nejlépe vyplnit
• Některé úkoly jsou konkrétní, na jiné je potřeba více času a úsilí, snažme se pro splnění vykonat vlastní maximum
• Po splnění úkolu křížek přineste zpět do kostela a zapíchněte do „Golgoty“ a vezměte si nový
• Počet splněných úkolů je neomezený!