Pořad bohoslužeb v březnu 2013

1.3.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Jaroslava Juráčka, zemřelé rodiče a dar zdraví
2.3.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
3.3.2013 neděle 3. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
4.3.2013 pondělí Připomínka sv. Kazimíra18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.3.2013 úterý     mše sv. nebude
6.3.2013 středa   18.00 h Za celou živou i zemřelou rodinu
7.3.2013 čtvrtek Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 18.00 h Za nemocnou osobu, zemřelého manžela, zetě a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
8.3.2013 pátek Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka 18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, manžela a duše v očistci
9.3.2013 sobota Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice 18.00 h Za celou živou i zemřelou rodinu
10.3.2013 neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
11.3.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.3.2013 úterý     mše sv. nebude
13.3.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka a manželku
14.3.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti, živou a zemřelou rodinu
15.3.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Václava Maluška
16.3.2013 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
17.3.2013 neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 hZa farníky
18.3.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl dárce
19.3.2013 úterý Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 18.00 h   Za Josefy z farnosti živé i zemřelé
20.3.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Bohuslava Maluše, dvoje rodiče a dar zdraví
21.3.2013 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.3.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Hendrycha, otce, zemřelou rodinu a dar zdraví
23.3.2013 sobota Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 18.00 h Za zemřelého Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy a živou i zemřelou rodinu
24.3.2013 neděle KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 9.00 hZa farníky
25.3.2013 pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
26.3.2013 úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše sv. nebude
27.3.2013 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.3.2013 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h OBŘADY ZELENÉHO ČTVRTKU
29.3.2013 pátek VELKÝ PÁTEK 18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
30.3.2013 sobota BÍLÁ SOBOTA 19.00 h OBŘADY VIGILIE VZKŘÍŠENÍ
31.3.2013 neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9.00 hZa farníky