Křížová cesta pro rodiny na Antonínku - 17.3.

Matice svatoantonínská
zve rodiče a děti zblízka i zdáli
na

KŘÍŽOVOU CESTU

Kdy: 17. března 2013
Čas: 15:00
Kde: na Svatém Antonínku nad Blatnicí

Zapojte se do křížové cesty aktivně
a přijďte už ve 14:45 před zákristii.

• Křížová cesta a následující program se přizpůsobí aktuálnímu počasí.
• Nezapomeňte s sebou vzít i babičky a dědečky!

Hudební doprovod zajistí mladí z Ostrožské Lhoty a Blatnice.