Pořad bohoslužeb v dubnu 2013

1.4.2013 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu
2.4.2013 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
3.4.2013 středaSTŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelou Annu Kaucovu, manžela, dceru, zetě a dar zdraví
4.4.2013 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku a Marii Žajdlíkovu
5.4.2013 pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
6.4.2013 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 10.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.4.2013 neděle 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 hZa farníky
8.4.2013 pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18.00 h Na poděkování za dožití 90 let, dar zdraví a živou i zemřelou rodinu
9.4.2013 úterý     mše sv. nebude
10.4.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Květoslava Pěnčíka, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
11.4.2013 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.4.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, sourozence a živou i zemřelou rodinu
13.4.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bartošovu, Manžela, živou i zemřelou rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie
14.4.2013 neděle 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
15.4.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.4.2013 úterý   16.00 h   Pohřeb zemřelé Růženy Žajdlíkové
17.4.2013 středa   18.00 h Za zemřelou Annu Kusákovu, manžela a duše v očistci
18.4.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Vojtěcha Žajdlíka, manželku, dva syny, zetě a dar zdraví
19.4.2013 pátek   18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu
20.4.2013 sobota   18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru a živou rodinu Malušovu
21.4.2013 neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
22.4.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.4.2013 úterý Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
24.4.2013 středa Připomínka sv. Jiří, mučedníka a připomínka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Kauce, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
25.4.2013 čtvrtek Svátek sv. Marka, evangelisty 18.00 h Za zemřelého Františka a Anežku Machovy a živou i zemřelou rodinu
26.4.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Miloše, rodinu Milošovu, Štěpánovu a Přecechtělovu
27.4.2013 sobota   18.00 h Za zemřelé Annu a Josefa Bartošovy a duše v očistci
28.4.2013 neděle 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
29.4.2013 pondělí Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.4.2013 úterý Připomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže   mše sv. nebude