Oznamy pro farnost 28. 8. 2011

Viz příloha.

Přílohy

22. neděle v mezidobí
22. neděle v mezidobí