Týden modliteb za duchovní povolání 15.-21. duben

Týden modliteb za duchovní povolání 15.-21. duben

... Týden modliteb před nedělí Dobrého pastýře
(4. velikonoční), je ozvěnou na evangelijní Ježíšovu výzvu „Proste a bude vám dáno...“, ale i na potřebu nových dělníků na úhoru naší evropské, duchovně vyprahlé civilizace.
Bůh má větší starost o člověka, o jeho štěstí a naděje, než jsme to my schopni vyjádřit. Nicméně nejedná s námi v duchu mentality naší postmoderny „o nás bez nás“.

Děkujme mu, že nás povzbuzuje k modlitbě za uskutečňování plánu jeho lásky a obrovské starostlivosti o tento svět. Modlitbou se člověk spojuje s tajemstvím všemohoucí dobroty a lásky.

Myšlenky z této příručky nejsou určeny jen pro týden modliteb za duchovní povolání. Doporučuje se používat je i při jiných modlitebních setkáních a adoracích. Ať Bůh této potřebné iniciativě žehná.

+ Josef Kajnek, biskup,
delegát pro Pastoraci

Brožurka modliteb je ke stažení zde