Pořad bohoslužeb v květnu 2013

1.5.2013 středa Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Kostrůnkovy, zetě a celou rodinu
2.5.2013 čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 16.00 h Pohřeb zemřelého Jaroslava Křápka
3.5.2013 pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18.00 h Za zemřelého Františka Hubíka, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
4.5.2013 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Bezděka, dvoje zemřelé rodiče a za dar zdraví dožitých devadesáti let
5.5.2013 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 hZa farníky
6.5.2013 pondělí Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.5.2013 úterý     mše sv. nebude
8.5.2013 středa Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18.00 h Za zemřelou Marii a Petra Turčinovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
9.5.2013 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelého Josefa Bachana, rodiče Bachanovy, Žajdlíkovy a živou i zemřelou rodinu
10.5.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka Vaňka, dvoje rodiče, zetě a dar zdraví
11.5.2013 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Bachana, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu Bachanovu a Turčinovu a ochranu Panny Marie
12.5.2013 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 hZa farníky
13.5.2013 pondělí Připomínka Panny Marie Fatimské 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
14.5.2013 úterý Svátek sv. Matěje, apoštola   mše sv. nebude
15.5.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
16.5.2013 čtvrtek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Hyráka, manželku, dva syny a živou i zemřelou rodinu
17.5.2013 pátek   16.00 h Pohřeb zemřelého Františka Vlka
18.5.2013 sobota Připomínka sv. Jana I. papeže a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.5.2013 neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9.00 hZa farníky
20.5.2013 pondělí Památka sv. Klementa Marii Hofbauera, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.5.2013 úterý Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků   mše sv. nebude
22.5.2013 středa Připomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice 18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
23.5.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, duše v očistci a dar zdraví
24.5.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, syna, zetě a živou i zemřelou rodinu
25.5.2013 sobota Připomínka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII, papeže a připomínka sv. Marie de ´Pazzi, panny 18.00 h Za zemřelého Františka Žajdlíka, manželku a dva syny
26.5.2013 neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 9.00 hZa farníky
27.5.2013 pondělí Připomínka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 18.00 h Za zemřelého Daniela Arvensise, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
28.5.2013 úterý     mše sv. nebude
29.5.2013 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.5.2013 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 18.00 h Za zemřelého Jana Míška, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
31.5.2013 pátek Svátek Navštívení Panny Marie 18.00 h Za zemřelého Antonína Lapčíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví