Brigáda na poutní cestě na Sv. Antonínek - 18.5.

Už od konce zimy je u studánky v Krasoticích pěkně rušno. Na okraji lesíka se „zabydlela“ maringotka a často se zde střídá nejrozmanitější stavební technika. Když do lesíka vkročíte, zjistíte, že se studánka doslova mění před očima.

Rozhodnete-li se ve zkoumání pokračovat, vypátráte, že změnou prochází celá přístupová cesta z Ostrožské Lhoty až po samotnou studánku a pokračuje až na Sv. Antonínek.

Slavnostní požehnání a otevření studánky a celé poutní cesty na Sv. Antonínek se uskuteční v sobotu 15. června 2013. (podrobnější informace budou upřesněny)

Nyní je potřeba celou přístupovou trasu vyčistit od nečistot a dobře zpřístupnit.

Na sobotu 18. května je vyhlášena brigáda, na kterou jsou zváni všichni, kteří chtějí vykonat něco užitečného. Pro sebe, pro lidi kolem sebe, ale i pro „náhodné“ poutníky.

Celá akce probíhá v kompetenci obecního úřadu.