Program Noci kostelů - 24.květen 2013

Program v naší farnosti a další informace o projektu Noci kosteů naleznete zde

Pozvěte své sousedy a přátele!

Zašlete jim třeba e-card

Krátký videospot na YouTube zve návštěvníky na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 24. května 2013.

A program Noci kostelů v našem kostele:

17:25 - 18:00 Modlitba růžence
Rozjímavý růženec s biblickými texty a videoprojekcí

18:00 - 18:50 Mše svatá – hudební doprovod dětská schola
Májová pobožnost

18:55 - 20:00

Zahájení

BMV – Borci Milana Všetuly
Instrumentální soubor ZUŠ Uherský Ostroh - pod vedením Milana Všetuly
Zazní písně:
Seal - Stand by me
Adele - Set fire to the rain
Blue effekt - Slunečný hrob
Velehradské fanfáry - František Macek

Pošli mě, půjdu já Dětská schola - hudba P. Luca Enio Zecchetto, český text Pavel Svoboda

Lámání chleba
Dramatické ztvárnění Poslední večeře v podání dětí z farnosti

Bez naděje víry, bez lásky a síly
Dětská schola

Cyril a Metod kázali nám spásu

20:00 – 20:30 Přestávka
Občerstvení, volná prohlídka kostela, doprovodný program

20:00 – 21:00 Cyrile a Metoději, nenechte nás spát !
Zážitková hra pro děti kolem kostela a v Pastoračním domě

20:30 – 22:00 Liturgické předměty - jejich vývoj, smysl a způsob užívání

Laudato sii
Dětská schola

Malé nokturno pana kostelníka a jeho hostů
Tumpet voluntary

Jonáš z 21. století
Divadelní scénka dle biblického námětu v podání farních ochotníků pod názvem „Lhota sobě“

Starší schola
Zazní písně:
Bohuslav Korejs: Ó Beránku nevinný
Adam Michna z Otradovic: Plačte andělové
Italský anonym z 15.století: Alta Trinita beata
Susato: Cum decore

21:45 – 22:00 Přestávka
Občerstvení, volná prohlídka kostela, doprovodný program

22:00 – 22:30 Závěrečná modlitba a ztišení
Pohádka na dobrou noc

Vystavované předměty:

• Liturgické předměty z našeho kostela
Při mši svaté se používá nejrůznějších předmětů. Každý z těchto předmětů má svůj význam skrytý, který si pouhým zběžným pohledem neuvědomíme. Díky jejich seznámení a pochopení můžeme hlouběji vklouznout do prožívání mše svaté.

• Sv. Cyril a Metoděj
Ve výtvarném pojetí farníků.

• Ostatky svatých
Možnost uctít ostatky svatých, které do naší farnosti roku 1908 přivezl z Říma bratr Kotačka – Dominikán, rodák z O. Lhoty.

Aktivity během večera:

• Přepisování Evangelia
Během celého večera bude možnost zapojit se ručního přepisování Bible. První Bible se do českých zemí dostala při příchodu Cyrila a Metoděje. Pojednává o Naději, Jistotě a především o Lásce.

• Tajemné zákoutí věže kostela
Prohlídka kostelní věže, zvonů a hodin.

• Pošta do nebe – odevzdejme Bohu své prosby
Celý večer můžete dávat do připravené schránky své prosby. Svěříme je Pánu při půlnoční modlitbě.

• Boží slovo na cestu pro Vás a Vaše blízké
Citát z Písma svatého, který Vás povzbudí do dalších dnů.

• Pamětní kniha
Kniha bude návštěvníkům Noci kostelů přístupná po celou dobu v zadní části kostela. Za Vaše připomínky, vzkazy a zaznamenaná přání předem děkujeme.