Oznamy pro farnost 19. 5. 2013

Viz příloha

Přílohy

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO