Pořad bohoslužeb v červnu 2013

1.6.2013 sobotaPamátka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Stanislava Miklíčka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
2.6.2013 neděle9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
3.6.2013 pondělí Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Štajnocha, otce, rodiče Štajnochovy a Vlkovy
4.6.2013 úterý     mše sv. nebude
5.6.2013 středa Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Kauce, manželku, dceru, zetě a dar zdraví
6.6.2013 čtvrtek Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropolitního chrámu a celé arcidiecéze a připomínka sv. Norberta, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.6.2013 pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18.00 h Na poděkování za dožití 100 let, za dar zdraví a živou i zemřelou rodinu
8.6.2013 sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 18.00 h Na úmysl dárce
9.6.2013 neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
10.6.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.6.2013 úterý     mše sv. nebude
12.6.2013 středa   18.00 h Za Antoníny a Antonie z farnosti živé i zemřelé
13.6.2013 čtvrtek Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
14.6.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana
15.6.2013 sobota Připomínka sv. Víta, mučedníka 18.00 h Za zemřelou Marii Machalovu, manžela, syna a za živou i zemřelou rodinu
16.6.2013 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   POUŤ – mše sv. nebude
17.6.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.6.2013 úterý     mše sv. nebude
19.6.2013 středa Připomínka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a připomínka sv. Romualda, opata 18.00 h Za zemřelého Vlastimila a Ludmilu Křápkovy, rodinu z obou stran a dar zdraví
20.6.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jiřího Hladkého a jeho rodiče
21.6.2013 pátek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Matuštíka, manželku a živou i zemřelou rodinu
22.6.2013 sobota Připomínka sv. Paulína, biskupa, připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků 18.00 h Na úmysl dárce
23.6.2013 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
24.6.2013 pondělí Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.6.2013 úterý     mše sv. nebude
26.6.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Františka Maluše, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
27.6.2013 čtvrtek Připomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelé rodiče Maluškovy, Turčinovy a jejich vnuka
28.6.2013 pátek Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Pavla Trávníčka, prarodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
29.6.2013 sobota Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, maminku, švagrovou a živou i zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu
30.6.2013 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  POUŤ – mše sv. nebude