Papež František vyzval církev ke společné hodinové adoraci v neděli 2. června

Papež František vyzval církev ke společné hodinové adoraci v neděli 2. června

Papež František vyzval věřící po celém světě, aby se v jednotě s ním a celou církví spojili v neděli 2. června při hodinové adoraci před Nejsvětější svátosti. Věřící mají adorovat od 17.00 do 18.00 hodin.

Zapojit, nabídnout svou pomoc či se adorace zúčastnit může každý znás.