Pořad bohoslužeb v listopadu 2011

1.11.2011 úterýSlavnost VŠECH SVATÝCH  18.00 h   Za zemřelého Josefa Kauce, jeho rodiče a duše v očistci
2.11.2011 středaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  15.00 h Pohřeb zemřelé Anežky Žajdlíkové
3.11.2011 čtvrtek  Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.11.2011 pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 18.00 h Na úmysl dárce
5.11.2011 sobota  18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela, duše v očistci a dar zdraví
6.11.2011 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
7.11.2011 pondělí  18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.11.2011 úterý  16.00 h  Za svatost kněží a nová povolání
9.11.2011 středaSvátek Posvěcení lateránské baziliky  18.00 h Za zemřelého P. Antonína Dominika, rodiče, rodinu Šuránkovu a dar zdraví
10.11.2011 čtvrtek  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu, zemřelou rodinu Kotačkovu a Vaňkovu
11.11.2011 pátek Památka sv. Martina Tourského, biskupa 18.00 h Za zemřelou Růženu Bezděkovu, manžela a dceru
12.11.2011 sobota Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 14.00 h Pohřeb zemřelé Vlasty Vaňkové
13.11.2011 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
14.11.2011 pondělí  18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.11.2011 úterý Připomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
16.11.2011 středa Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny 18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela a celou rodinu
17.11.2011 čtvrtek  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18.00 h Za zemřelého Jana Hodovského, dvě manželky a Matyldu Zatloukalovu
18.11.2011 pátek Připomínka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Žákovu a Pomykalovu
19.11.2011 sobota  18.00 h Na úmysl dárce
20.11.2011 neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 hZa farníky
21.11.2011 pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.11.2011 úterý Památka sv. Cecílie, panny a mučednice   mše sv. nebude
23.11.2011 středa Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Na úmysl dárce
24.11.2011 čtvrtek  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl dárce
25.11.2011 pátek Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18.00 h Za rodinu Kočí, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
26.11.2011 sobota  18.00 h Za zemřelého Antonína Vyskočila a dvoje rodiče
27.11.2011 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
28.11.2011 pondělí  6.30 h Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka
29.11.2011 úterý    mše sv. nebude
30.11.2011 středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola 6.30 h Za zemřelého Josefa Lopatu, manželku, dva zemřelé zetě a rodiče