Františkáni putující z Velehradu na Sv. Antonínek naleznou odpočinek v naší farnosti

K pěším poutníkům se může kdokoli přidat. Klidně i na posledních pár kilometrů z Ostrožské Lhoty.

Sekulární františkánský řád a bratři františkáni z Uherského Hradiště
vás srdečně zvou na

1.ročník
Národní kající pouti Sekulárního františkánského řádu
na Svatý Antonínek

sobota 29.června a neděle 30.června 2013
zakončenou mší svatou na Antonínku v neděli v 10.30 hodin ze Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů

Program:

sobota 29.června
- 13.00 hodin sraz účastníků na Velehradě u kříže vedle baziliky a odchod po poutní cestě do Uherského Hradiště
- 15.00 hodin zastávka v kostele Zvěstování Panny Marie při františkánském klášteře v Uherském Hradišti a dále po poutní cestě Velehrad-Antonínek do Ostrožské Lhoty
- nocleh poutníků v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka

neděle 30.června
- 8.00 hodin modlitba u hrobu P. Antonína Šuránka
- 8.30 hodin odchod poutníků na Antonínek od kostela sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě
- 10.30 hodin mše svatá na Antonínku – celebruje P. Antonín Dabrowski, OFM, P.Maria Sněžná, Praha
- posezení a občerstvení na Svatém Antonínku