Pořad bohoslužeb v červenci 2013

1.7.2013 pondělí   16.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Bočkové
2.7.2013 úterý     mše sv. nebude
3.7.2013 středa Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Za zemřelého Františka Pavelku, bratra, rodiče z obou stran a dar zdraví
4.7.2013 čtvrtek Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.7.2013 pátek Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké 18.00 h Za zemřelou Marii Žajdlíkovu, Jiřinu Jelénkovu, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
6.7.2013 sobota Připomínka sv. Marie Goretti, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Antonína Lopatu, manželku, zetě, vnuka a dar zdraví celé rodině
7.7.2013 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
8.7.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
9.7.2013 úterý Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho druhů, mučedníků   mše sv. nebude
10.7.2013 středa   16.00 h Pohřeb zemřelého Josefa Bartoše
11.7.2013 čtvrtek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a dar zdraví
12.7.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Miloslava Gottvalda, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
13.7.2013 sobota Připomínka sv. Jindřicha 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Josefa Páčovy, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
14.7.2013 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
15.7.2013 pondělí Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.7.2013 úterý Připomínka Panny Marie Karmelské   mše sv. nebude
17.7.2013 středa Připomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 18.00 h Za zemřelou Marii Kaňovu, manžela, vnuka a zetě
18.7.2013 čtvrtek   18.00 h Na vlastní úmysl
19.7.2013 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, syna, zetě a živou i zemřelou rodinu
20.7.2013 sobota Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka Velehrad - mše sv. nebude
21.7.2013 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
22.7.2013 pondělí Památka sv. Marie Magdalény 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.7.2013 úterý Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy   mše sv. nebude
24.7.2013 středa Připomínka sv. Šarbela Makhlufa, kněze 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Hyrákovu a Štajnochovu
25.7.2013 čtvrtek Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 h Za Jakuby a Anny z farnosti
26.7.2013 pátek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 18.00 h Za zemřelého Josefa Dominika, zetě a dvoje zemřelé rodiče
27.7.2013 sobota Památka sv. Gorazda a druhů 18.00 h Za zemřelého Karla Kmentu, otce, dvoje prarodiče a dar zdraví celé rodině
28.7.2013 neděle Slavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona našeho kostela9.00 hZa padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky a za ostatní farníky
29.7.2013 pondělí Památka sv. Marty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.7.2013 úterý Připomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
31.7.2013 středa Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18.00 h Za celou živou i zemřelou rodinu