Velehrad - Dny lidí dobré vůle 4.-5. červenec

Dny lidí dobré vůle se v posledních letech staly neodmyslitelnou součástí svátku sv. Cyrila a Metoděje.

Podrobný progaram naleznete zde

Na stránkách jsou uvedeny i jiné akce pořádané u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.