Oznamy pro farnost 30. 6. 2013

Viz příloha

Přílohy

13. neděle v mezidobí
13. neděle v mezidobí