Pouť děkanátu UH za obnovu rodin a nová duchovní povolání

Otec arcibiskup Jan Graubner zve 20. července 2013 na Velehrad věřící děkanátu Uherské Hradiště na pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

Program je následující:

15:00 - růženec
16:00 - adorace
17:00 - mše svatá

Odjezd autobusu ze zastávek ve 14,00 hodin. Zpět po mši sv.

Kdo chcete jet s námi přihlaste se u paní Ludmily Bartoňkové co nejdříve.

Ke společným modlitbám jsou zváni všichni bez rozdílu věku.