Pořad bohoslužeb v srpnu 2013

1.8.2013 čtvrtek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a celou živou i zemřelou rodinu
2.8.2013 pátek Připomínka Panny Marie Královny andělů, připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa a připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 16.00 h Pohřeb zemřelé Marie Dominikové
3.8.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
4.8.2013 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
5.8.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.8.2013 úterý Svátek Proměnění Páně   mše sv. nebude
7.8.2013 středa Připomínka sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, zetě, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
8.8.2013 čtvrtek Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Křiváka, švagra, dvoje zemřelé rodiče a za živou i zemřelou rodinu Křivákovu a Kaucovu a za duše v očistci
9.8.2013 pátek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelou Annu Juráskovu, manžela, syna a za živou i zemřelou rodinu
10.8.2013 sobota Svátek sv. Vavřince, mučedníka mše sv. nebude
11.8.2013 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
12.8.2013 pondělí Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.8.2013 úterý Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků   mše sv. nebude
14.8.2013 středa Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Miroslava Miklíčka, otce a živou i zemřelou rodinu
15.8.2013 čtvrtek Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h Za duše v očistci
16.8.2013 pátek Připomínka sv. Štěpána Uherského 18.00 h Za zemřelého Františka Pavlase, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
17.8.2013 sobota   18.00 h Za zemřelé Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
18.8.2013 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
19.8.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.8.2013 úterý Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve   mše sv. nebude
21.8.2013 středa Památka sv. Pia X., papeže 18.00 h Za zemřelé rodiče Turčinkovy, vnuka, zemřelou rodinu a duše v očistci
22.8.2013 čtvrtek Památka Panny Marie Královny 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
23.8.2013 pátek Připomínka sv. Růženy z Limy, panny 18.00 h Za zemřelou Marii Blahušovu, manžela a jejich předky
24.8.2013 sobota Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Za zemřelou Jarmilu Dominikovu, manžela, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu
25.8.2013 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
26.8.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
27.8.2013 úterý Památka sv. Moniky   mše sv. nebude
28.8.2013 středa Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jana Bartyse, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
29.8.2013 čtvrtek Památka Umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h Za zemřelého Františka Kapustu
30.8.2013 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
31.8.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Vaněčkovu, manžela, syna a duše v očistci