Oznamy pro farnost 21. 7. 2013

Viz příloha

Přílohy

16. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí