Celosvětové setkání mládeže - RIO 2013

Celosvětové setkání mládeže - RIO 2013

Papež František přiletěl v pondělí 22. července do Brazilie.
Setká se zde s miliony mladých lidí celého světa u příležitosti 28. světvých dnů mládeže s v brazilském Riu de Janeiro.

Televize Noe ve dnech 23.-28. 7. 2013 připravila pro diváky pestré vysílání zde

Další zajímavé články souvisejíci se setkáním na stránkách Noe zde

Webové stránky 150 učástníků setkání z ČR, na kterých můžeme sledovat co mladí v Brazilii prožívají zde

Díky videoarchívu televize Noe se můžeme některé pořady sledovat i v záznamu zde

Radio Vaticán, bude o krocích papeže Františka pečlivě informovat zde

Kratičká historie Světových dnů mládeže zde

Nejspíš nebudeme mít tolik času, abychom bedlivě sledovali všechno co se v Riu děje.
Pokusme se společně o to nejdůležitější.
Mysleme na všechny mladé, organizátory a samotného papeže Františka ve svých modlitbách.

Modlitba za setkání:

Otče, tys poslal svého věčného Syna,
aby spasil svět, a vybral jsi muže a ženy,
aby skrze Něj, s Ním a v Něm
hlásali radostnou zvěst všem národům.
Uděl potřebné milosti,
aby z tváří všech mladých vyzařovala radost z toho,
že mohou být v síle Ducha Svatého šiřiteli evangelia,
které církev ve třetím tisíciletí potřebuje.

Kriste, Vykupiteli lidstva,
Tvá socha s otevřenou náručí na vrcholku Corcovado
vítá všechny národy.
Ve své velikonoční oběti
jsi nás skrze Ducha Svatého
přivedl k synovskému setkání s Otcem.

Mladí lidé, které posiluje eucharistie,
kteří tě slyší ve tvém slově
a nacházejí v bratřích a sestrách,
potřebují tvé nekonečné milosrdenství,
aby mohli putovat po světě jako učedníci
a zároveň misionáři nové evangelizace.

Duchu Svatý, Lásko Otce a Syna,
jasem své pravdy
a ohněm své lásky sešli světlo na všechny mladé,
aby povzbuzeni Světovým dnem mládeže
přinášeli do všech koutů světa
víru, naději a lásku,
aby se stali vynikajícími budovateli kultury života
a pokoje a pilíři nového světa.

Amen.