Škola partnerství aneb chodíte spolu, budete se brát?

Není škola jako škola!

Ostatně, říká se, že nejlepší školou je život sám. Ale i na něj se hodí trochu připravit.


Již desátým rokem vám Centrum pro rodinný život v Olomouci nabízí kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou.


Jeho cílem není jen předat informace, ale také vytvořit prostor pro hlubší pochopení probírané problematiky. K tomu slouží různé formy práce – od klasických přednášek odborníků, přes svědectví manželských párů o jejich osobních zkušenostech s konkrétními problémy, partnerský rozhovor či práci v menších skupinkách, až po nabídku možnosti konzultací s přítomnými odborníky, lektory, či knězem.

Kurz se skládá z šesti víkendových setkání, obvykle probíhajících v průběhu klasického školního roku (nejčastěji od října do března), a lze ho absolvovat jedině jako celek. Není tedy možné přihlásit se pouze na jedno či několik vybraných setkání.

Je určen nejen těm, kteří mají termín svatby jistý, ale i pro ty, co by rádi svůj vztah posunuli o kus dál.

Bližší informace, přihlášky a termíny víkendů: zde