Pořad bohoslužeb v září 2013

1.9.2013 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
2.9.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.9.2013 úterý Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve   mše sv. nebude
4.9.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu Páčovu a Hyrákovu
5.9.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví a Boží ochranu
6.9.2013 pátek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Maluškovu, manžela a živou i zemřelou rodinu a za dary Ducha sv. do nového školního roku
7.9.2013 sobota Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Maluška a dar zdraví
8.9.2013 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
9.9.2013 pondělí Připomínka sv. Petra Klavera, kněze 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
10.9.2013 úterý Připomínka sv. Karla Spinoly, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
11.9.2013 středa   18.00 h Na úmysl dárce
12.9.2013 čtvrtek Připomínka Jména Panny Marie 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.9.2013 pátek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Růženu Žajdlíkovu, manžela, zetě a dar zdraví
14.9.2013 sobota Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
15.9.2013 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
16.9.2013 pondělí Památka sv. Ludmily, mučednice 18.00 h Za Ludmily z farnosti živé i zemřelé
17.9.2013 úterý Připomínka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
18.9.2013 středa   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a dar zdraví
19.9.2013 čtvrtek Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.9.2013 pátek Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
21.9.2013 sobota Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 h Za zemřelého Karla Bajgarta, zemřelé rodiče Žajdlíkovy a živou i zemřelou rodinu
22.9.2013 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
23.9.2013 pondělí Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.9.2013 úterý     mše sv. nebude
25.9.2013 středa   18.00 h Za Ludmily z farnosti živé i zemřelé
26.9.2013 čtvrtek Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Zdeňka Vaněčka a rodiče
27.9.2013 pátek Památka sv. Vincence z Paula, kněze 15.30 h Pohřeb zemřelé Marie Pavlasové
28.9.2013 sobota Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h Za zemřelého Václava Macha, za dar zdraví a celou živou i zemřelou rodinu
29.9.2013 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
30.9.2013 pondělí Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka