Oznamy pro farnost 18. 8. 2013

Viz příloha

Přílohy

20. neděle v mezidobí
20. neděle v mezidobí