Papež František vyhlásil na 7. září den postu a modliteb za mír v Sýrii

Papež František vyhlásil na 7. září den postu a modliteb za mír v Sýrii

V závěru své promluvy před nedělním Anděl Páně Svatý otec vyhlásil na sobotu 7. zárí 2013 pro celou církev den postu a modliteb za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě.

Více zde nebo zde

Výzva k postu a modlitbě pro farnosti olomoucké arcidiecéze

K výzvě Svatého otce, aby se věřící v sobotu modlili a postili za mír v Sýrii, se připojil také arcibiskup Graubner. Ve svém listu vybízí k tomu, aby se věřící ve všech farnostech olomoucké arcidiecéze připojili k sobotnímu půstu a modlitbám, a připojuje také prosbu k zařazení do nedělních přímluv.

Svatý otec František před nedělní modlitbou Anděl Páně ostře odsoudil válečné násilí a užití chemických zbraní v Sýrii. Všechny strany konfliktu i mezinárodní společenství vyzval k dialogu a mírovému jednání. Odmítl užití zbraní.

Obrátil se k celé církvi a všem lidem dobré vůle s mocnou a naléhavou výzvou, v níž opakuje: „Ne kultura konfliktu, ale kultura setkání a dialogu je jedinou cestou k míru.“

Věřící celého světa vyzval k postu a modlitbě. Prohlásil: „Proto jsem se rozhodl na den 7. září, který předchází slavnosti Narození Panny Marie, Královny míru, vyhlásit pro celou církev den postu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě.

7. září od 19 do 24 hodin se tady, na náměstí sv. Petra, sejdeme k modlitbě a v duchu pokání, abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě. Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! Všechny místní církve prosím, aby kromě účasti na tomto postním dnu zorganizovaly bohoslužbu na tento úmysl.“

Vyzvěte své věřící a připojte se sobotním postem a modlitbou k papeži Františkovi všichni, kteří se o této výzvě dozvíte, a v nedělních přímluvách přidejte:

Panno Maria, pomoz nám odpovědět na násilí a válku silou dialogu, smíření a lásky. Jsi naší Matkou. Pomoz dosáhnout míru v Sýrii. Všichni jsme tvoje děti. Pomoz nám zasazovat se denně a v každém prostředí o budování skutečné kultury setkávání a pokoje. Maria, Královno míru, oroduj za nás!

arcibiskup Jan