Oznamy pro farnost 8. 9. 2013

Viz příloha

Přílohy

23. neděle v mezidobí
23. neděle v mezidobí