Pořad bohoslužeb v říjnu 2013

1.10.2013 úterýPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve   mše sv. nebude
2.10.2013 středa Památka svatých andělů strážných 18.00 h Za zemřelého Vojtěch Páče, manželku a děti, Bohuslava a Hedviku Zábojníkovu a dar zdraví
3.10.2013 čtvrtek   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života, zemřelého manžela a celou rodinu
4.10.2013 pátek Památka sv. Františka z Assisi 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Kotačkovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
5.10.2013 sobota   10.00 h Prosba za dary Ducha svatého pro biřmovance
6.10.2013 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
7.10.2013 pondělí Památka Panny Marie Růžencové 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.10.2013 úterý     mše sv. nebude
9.10.2013 středa Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Lagovu, manžela a celou rodinu
10.10.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jaroslava Zásmětu, manželku a dvoje zemřelé rodiče
11.10.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
12.10.2013 sobota Připomínka sv. Radima, biskupa 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Vítkovu, manžela, syna a dvoje zemřelé rodiče
13.10.2013 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
14.10.2013 pondělí Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Radochovu, manžela, dceru, syna, zetě a dar zdraví
15.10.2013 úterý Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve   mše sv. nebude
16.10.2013 středa Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Marie Alacoque, panny 18.00 h Za zemřelého Josefa Horáka, dvoje rodiče, sourozence a celou rodinu
17.10.2013 čtvrtek Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.10.2013 pátek Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a dar zdraví
19.10.2013 sobota Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze 18.00 h Na poděkování za dožití 50 roků manželství
20.10.2013 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
21.10.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.10.2013 úterý Připomínka bl. Jana Pavla II., papeže   mše sv. nebude
23.10.2013 středa Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze 15.30 h Pohřeb zemřelé Františky Šichové
24.10.2013 čtvrtek Připomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 h Za zemřelou Marii a Karla Křivákovy, syna, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
25.10.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka, celou rodinu a dar zdraví
26.10.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Maluškovu, manžela, dva zetě a celou živou i zemřelou rodinu
27.10.2013 neděle Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA9.00 hZa farníky
28.10.2013 pondělí Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.10.2013 úterý Připomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice   mše sv. nebude
30.10.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Antonína Žajdlíka, dvě manželky a dcery
31.10.2013 čtvrtek Připomínka sv. Wolfganga, biskupa 18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a na poděkování Panně Marii za ochranu