Oznamy pro farnost 22. 9. 2013

Viz příloha

Přílohy

25. neděle v mezidobí
25. neděle v mezidobí