Pořad bohoslužeb v listopadu 2013

1.11.2013 pátek Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za zemřelého Václava Šimčíka, jeho rodiče a živou rodinu
2.11.2013 sobota Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé
3.11.2013 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
4.11.2013 pondělí   15.00 h Pohřeb zemřelého Ing. Antonína Malůška
5.11.2013 úterý   16.00 h   Za svatost kněží a nová kněžská povolání
6.11.2013 středa   15.00 h Pohřeb zemřelé Anežky Kupcové
7.11.2013 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.11.2013 pátek   18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
9.11.2013 sobota Svátek Posvěcení lateránské baziliky 18.00 h Za zemřelého Františka Žajdlíka, manželku, duše v očistci a dar zdraví
10.11.2013 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
11.11.2013 pondělí Památka sv. Martina Tourského, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.11.2013 úterý Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
13.11.2013 středa Památka sv. Anežky České, panny 18.00 h Za zemřelého Jana Zámečníka, manželku, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
14.11.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jana Vlka, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
15.11.2013 pátek Připomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
16.11.2013 sobota Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny 18.00 h Za zemřelého Františka Mazurka, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
17.11.2013 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
18.11.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.11.2013 úterý     mše sv. nebude
20.11.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Spáčila, dvoje rodiče a duše v očistci
21.11.2013 čtvrtek Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Za zemřelého Roberta Macha
22.11.2013 pátek Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
23.11.2013 sobota Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Za zemřelého P. Antonína Dominika, rodiče, za rodinu Šuránkovu a dar zdraví
24.11.2013 neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 9.00 hZa farníky
25.11.2013 pondělí Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.11.2013 úterý     mše sv. nebude
27.11.2013 středa   18.00 h Na úmysl dárce
28.11.2013 čtvrtek   18.00 h Za rodinu Pálkovu živou i zemřelou
29.11.2013 pátek   18.00 h Za dobrodince živé i zemřelé
30.11.2013 sobota Svátek sv. Ondřeje, apoštola 18.00 h Za zemřelou Marii Radochovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci