Oznamy pro farnost 6. 10. 2013

Viz příloha

Přílohy

27. neděle v mezidobí
27. neděle v mezidobí