Papež i biskupové vyzývají k podpoře petiční iniciativy „Jeden z nás“

Papež i biskupové vyzývají k podpoře petiční iniciativy „Jeden z nás“

Jak podopřžit petici?

Pro uživatele internetu je nejpohodlnější a nespolehlivější cestou k podpoře evropské občanské iniciativy Jeden z nás podepsání petice na internetu.
Příslušná stránka se otevře po kliknutí na následjící web zde

O smyslu petice se můžete více dočíst v následujících řádcíhch.

V členských zemích Evropské unie v současnosti probíhá evropská občanská iniciativa Jeden z nás (One of us), která směřuje k tomu, aby v rámci Evropské unie byla přijata zákonná opatření zaměřená na ochranu lidského embrya.
Hlavním a bezprostředním cílem je zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků. Institut evropské občanské iniciativy je zakotven v Lisabonské smlouvě jako nástroj participativní demokracie a připisuje se mu značný význam při ovlivňování směru, kterým se má ubírat tvorba evropských právních předpisů. Podmínky pro uskutečňování iniciativy v České republice stanoví zákon 191/2012 Sb. o Evropské občanské iniciativě.

Evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás podporuje řada významných osobností, včetně papeže Františka. Je vhodné připomenout, že v sídle Evropského parlamentu v Bruselu se 21. 3. 2013 za účasti poslanců EU uskutečnilo modlitební setkání, v jehož rámci bylo jednáno také o biologickém statusu lidského embrya.
Snahy o prosazení účinnější ochrany lidských embryí mají být podpořeny získáním jednoho milionu podpisů občanů zemí EU pod petici odmítající používání finančních prostředků EU na aktivity spojené s ničením lidských zárodků.

Nyní se ovšem až příliš přiblížil termín, do kterého má smysl podpisy shromažďovat. Veškeré petiční archy musí být Evropské komisi předány nejpozději do 1. 11. 2013 a zatím bylo ve 27 státech EU získáno zhruba 700.000 podpisů.
V České republice by přitom podle předpokladu mělo petici podpořit celkem 16.500 občanů, v současnosti však je tento požadavek bohužel naplněn pouze z jedné pětiny.

Navykli jsme si, že peticí nejrůznějšího druhu u nás probíhá mnoho a že ne všechny z nich jsou smysluplné. Je ovšem potřeba mít na mysli, že evropská občanská iniciativa je zcela nový institut a že se na něj klade zvláštní důraz v rámci spoluúčasti občanů na tvorbě zákonů.
Úspěch petice nepovede k zákazu potratů a naopak přímým důsledkem případného neúspěchu nebude automatické přijetí nové propotratové legislativy. Stupeň podpory iniciativy Jeden z nás však pro politiky bude signálem, nakolik je právo na život pro voliče důležité a nakolik se na ně musí ohlížet i v budoucnu.

Evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás podporuje také Česká biskupská konference.