Dušičková pouť a křížová cesta na kopci sv. Antonína

V sobotu

26. října 2013

se koná na kopci svatého Antonína

Dušičková pouť a křížová cesta.Mše svatá začne v 16:00 hod.
- celebruje P. Vít Hlavica, farář z Kroměříže

Po mši sv. bude následovat křížová cesta.

Farníci z Ostrožské Lhoty, kteří by rádi šli na pouť pěšky, mají sraz už v 15:00 hod. u kostela!

Vezměte si s sebou svíce.

Pokud si někdo na pouť netroufá jít pěšky a nemá se jak na kopec dopravit, nechť se přihlásí co nejdříve v sákristii kostela.