Oznamy pro farnost 27. 10. 2013

Viz příloha

Přílohy

30. neděle v mezidobí
30. neděle v mezidobí