Oznamy pro farnost 3. 11. 2013

Viz příloha

Přílohy

31. neděle v mezidobí
31. neděle v mezidobí