Už jste přihlášení na poutní zájezd do Olomouce?

Už jste přihlášení na poutní zájezd do Olomouce?

Farnost Ostrožská Lhota se 23. listopadu připojí k dalším desítkám farností naší arcidiecéze a společně prožijeme v Olomouci Den diecéze, který se koná u příležitosti 950 let od jejího obnovení. Ve stejný den proběhne i ukončení Roku víry.

Přihlásit se můžete v zákristii kostela,
nebo u paní Bartoňkové.

Doba odjezdu a cena bude včas upřesněna.

Hlavní části programu:

10:00 mše svatá v katedrále
16:00 svátostné požehnání v katedrále

V mezičase může každý využít z nabízených prohlídek a prezentací:

Arcibiskupský palác

Arcidiecézní muzeum

kaple sv. Jana Sarkandera

Arcibiskupská kurie

Teologická fakulta

Prezentovat se bude Charita a Centra pro katechezi, mládež, rodinu a církevní školy.

Více zde