Oznamy pro farnost 10. 11. 2013

Viz příloha

Přílohy

32. neděle v mezidobí
32. neděle v mezidobí