Naše farnost prožije ADORAČNÍ DEN 11. prosince

Naše farnost prožije ADORAČNÍ DEN 11. prosince

Adorační den zahájíme rorátní mší svatou v 6:30 hod., po které bude vystavena Nejsvětější svátost a po celý den se bude adorovat.

Zakončení adorace bude v 17:00 hod.

V kostele je možné se zapsat do seznamu, aby po celý dne byla zajištěna přítomnost adorujících.

K prožívání adoračního dne, nás o první neděli andventní vyzval v pastýřském listě i arcibiskup Jan: ... "V každé farnosti je jednou ročně adorační den. Celý den je vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom mohli s Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. Až bude ve Vaší farnosti, jděte na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více rodin, které patří k přítomným prarodičům" ...

Více o adoračním dnu se dozvíte zde