Adventní pozdrav od Vojty z konviktu

Adventní pozdrav od Vojty z konviktu

Na pouti v Olomouci jsme samozřejmě potkali i Vojtu Radocha. Vojta je od září v konviktu – což by se dalo popsat jako „přípravka“ či „nultý ročník“ na vstup do kněžského semináře. Jedná se v podstatě o rok hledání a především ujišťování o svém povolání.

Vojta všechny pozdravuje a posílá malé zamyšlení:

A je tady slavnost Krista Krále a příští nedělí vstoupíme do doby adventní, přípravy na Boží narození a do nového křesťanského roku.
Je to doba, ve které bychom se měli ztišit a poslouchat Boží volání, abychom náhodou nepřeslechli a nezapomněli, že už je to tady.
Můžeme to přirovnat k výšlapu na nějakou vysokou horu. Tak jako není jednoduché vylézt na takovou horu, tak není ani jednoduché dojít do Božího království. Chce to obětovat spoustu času a spoustu věcí si odříct, ale věřím, že to bude stát za to.
Jednou ze zásad je dobře posilnit duši, což můžeme udělat třeba četbou Písma svatého, modlitbou nebo duchovní obnovou, a další zásadou je odhodit zbytečnou zátěž, což mohou být naše hříchy, které máme možnost odevzdat Pánu ve svátosti smíření.

Letos do Teologického konviktu v Olomouci nastoupilo celkem 21 malých mužů z celé ČR.
Olomoucká arcidiecéze 3
Brněnská diecéze 4
Ostravsko-opavská diecéze 5
Královéhradecká 4
Českobudějovická diecéze 2
Pražská arcidiecéze 2

Mysleme na ně ve svých modlitbách!

A jak se žije v konviktu?! Mrkněte na web Teologického konviktu