Příprava a zdobení stromků v kostele

Chystání stromků
14. 12. v 8:30 sraz u Křivánkového
21. 12. se budou stromky a konstrukce betléma instalovat v kostele

Zdobení stromků
23. 12. sraz v 8:00 hod. v kostele