Žehnání vína na svátek sv. Jana Evangelisty

Žehnání vína na svátek sv. Jana Evangelisty

Přijměte pozvání 27. 12. v 18:00 hod. na mši svatou o svátku sv. Jana Evangelisty.
Při mši sv. bude požehnáno "víno sv. Jana".

Současně jsou všichni srdečně zváni k následnému posezení a koštu požehnaného vína na Pastorační dům P. A. Šuránka.

Svatý Jan Evangelista, jehož svátek církev slaví právě 27. prosince, je nejmladším z apoštolů. Jeho rodný bratr byl sv. Jakub Starší, který je patronem naší farnosti.

Oslavme jeho svátek společným setkáním farnosti!

Kde se vzala tradice žehnání vína?

Po smrti císaře Domiciána se Jan mohl vrátit do Efesu, kde, podle legendy, velekněz chrámu bohyně Diany, ho nechá vypít kalich vína s jedem. Jan udělal nad kalichem znamení kříže a víno vypil. Všichni, kdo věděli o jedu, čekali že Jan zemře, ale Janovi se nic nestalo.
V nejznámějším chrámu, který nese jeho jméno, v basilice sv. Jana v Lateránu, mezi jinými relikviemi svatého, se uchovává pohár, do kterého byl přisypán onen jed, který měl usmrtit Jana.
Proto se dávalo toho dne světit víno, jež se podávalo se slovy: "Pij lásku sv. Jana."
Zprávy o tomto zvyku existují již ze 12. století. Ve středověku bylo zvykem žehnat a pít víno ke cti sv. Jana i při jiných příležitostech - při zahájení pouti do Svaté země, před odchodem do války.