Tříkrálové koledování

Tříkrálové koledování

Až u vašich dveří zazvoní malí koledníčci, otevřete jim nejen své dveře, ale i svá srdce.

Tříkřálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 4. ledna 2014 v odpoledních hodinách.

Získané peněžní prostředky jsou určeny lidem v tísni a budou předány Charitě Uherské Hradiště.

Případní zájemci o koledování ať se přihlásí u paní Bartoňkové.