Vánoční doba v naší farnosti – bohoslužby a akce

Vánoční doba v naší farnosti – bohoslužby a akce

Štědrý den - 24. prosince

14:00 „Dětská půlnoční“ mše sv. pro děti, rodiče, starší a nemocné
22:00 „Půlnoční“ mše svatá

Boží hod vánoční - 25. prosince

9:00 mše svatá za farníky
15:00 Koledování na Boží narození

Svátek sv. Štěpána - 26. prosince

9:00 mše svatá za mládence z farnosti

Svátek sv. Jana Evangelisty – 27. prosince

18:00 mše svatá spojená se žehnáním vína v den svátku sv. Jana
19:00 posezení v Pastoračním domě P. A. Šuránka s ochutnávkou vín

Svátek Svaté rodiny – 29. prosince

9:00 mše svatá

Svátek sv. Silvestra - 31. prosince

17:00 mše svatá
23:59 Silvestrovkská půlnoční mše svatá na Svatém Antonínku

Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. ledna

9:00 mše svatá

Sobota - 4. ledna

požehnání pro Tříkrálové koledníky a následná obchůzka po farnosti - v odpoledních hodinách

Zjevení Páně (Tři Králové) – 6. ledna

18:00 mše svatá

Svátek Křtu Páně - 12. ledna (končí doba vánoční)

9:00 mše svatá