Pořad bohoslužeb v lednu 2014

1.1.2014 středa Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 18.00 h Za dívky z farnosti a za farníky
2.1.2014 čtvrtek Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Za zemřelé Martina a Františku Žákovy a stařečky z obou stran
3.1.2014 pátek Připomínka Nejsvětějšího jména Ježíš 18.00 h Za zemřelého Stanislava Nováka a živou i zemřelou rodinu
4.1.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Pavlase a živou i zemřelou rodinu
5.1.2014 neděle2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky
6.1.2014 pondělí Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelou rodinu Pavlasovu a zemřelou rodinu Durchanovu a Hřídelovu
7.1.2014 úterýPřipomínka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze   mše sv. nebude
8.1.2014 středa   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě a dar zdraví
9.1.2014 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.1.2014 pátek   18.00 h Za zemřelou Rozálii a Jana Kaňovy, dceru, dva zetě, celou rodinu a duše v očistci
11.1.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Šebestovy
12.1.2014 neděleSvátek Křtu Páně9.00 hZa farníky
13.1.2014 pondělí Svátek sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.1.2014 úterý     mše sv. nebude
15.1.2014 středa   18.00 h Za zemřelého Antonína Sovku, rodiče a P. Jana Sovku
16.1.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé Vladislava a Marii Žajdlíkovy, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
17.1.2014 pátek Památka sv. Antonína, opata 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, dar zdraví a živou i zemřelou rodinu
18.1.2014 sobota Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a živou i zemřelou rodinu
19.1.2014 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
20.1.2014 pondělí Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.1.2014 úterý Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice   mše sv. nebude
22.1.2014 středaPřipomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Bočka, manželku a dvoje zemřelé rodiče
23.1.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy a duše v očistci
24.1.2014 pátek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a prosba za dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
25.1.2014 sobota Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, manželku, sourozence, rodiče z obou stran, ctihodnou sestru Marii Františku a celou živou i zemřelou rodinu
26.1.2014 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
27.1.2014 pondělí Připomínka sv. Anděly Mericiové, panny 18.00 h Na poděkování
28.1.2014 úterýPamátka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
29.1.2014 středa   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hyrákovu, manžela, dva syny a živou i zemřelou rodinu
30.1.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé Marii a Ladislava Žajdlíkovy a dvoje rodiče
31.1.2014 pátek Památka sv. Jana Boska, kněze 18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy a živou i zemřelou rodinu