Oznamy pro farnost 5. 1. 2014

Viz příloha

Přílohy

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ