Přihlaste se na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku

Přihlaste se na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku

Jako v minulém roce, i letos bude z našeho děkanátu vypraven autobus. Matky (každého věku), které by se poutě chtěly zúčastnit, se mohou přihlásit v zákristii.
Bližší informace podá Ludmila Budařová.
Ohledně dopravy, bude vše včas upřesněno.

Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek
vás společně zvou na
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku
s duchovní obnovou pro matky
v sobotu 1. února 2014

Program pouti:

9:30 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant P. Pavel Šebestián Smrčina, OFM, duchovní asistent hnutí Modliteb matek v ČR
12:30 - společný oběd a po něm duchovní program s P. Františkem Petríkem, téma: Doprovázení dětí v církvi k Bohu
14:30 - adorace a odevzdání jmen dětí do košíčku
15:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti

Srdečně zveme naše maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti. Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela.
Nebude se vydávat oběd, proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva, čaj a minerální voda bude zajištěna.

Účastnický poplatek na odpoledním programu v kulturním domě činí 50,-Kč.

Maminky, které se zúčastníte programu, přihlašujte se nejpozději do 27. ledna 2014 na adresu: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01, tel: 731 621 117 nebo 605 707 877, e-mail: farasternberk@seznam.cz